Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viahardbitch hardbitch

June 30 2015

6506 4d0e 420
Reposted fromkix kix viahardbitch hardbitch
Sponsored post

June 27 2015

1148 195d 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viailoveyou iloveyou
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahardbitch hardbitch
2566 aabe 420
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viahardbitch hardbitch
9586 b072 420
Reposted fromchceuciec chceuciec viamirabell mirabell

June 24 2015

1074 3f36 420
Reposted frompollyanna pollyanna viahardbitch hardbitch
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahardbitch hardbitch

June 21 2015

Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamirabell mirabell
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamirabell mirabell

June 14 2015

Tu nie chodzi o bycie smutną czy mówienie "nie, mam zły dzień", to jest po prostu wewnętrzny rozpierdol, zrozum.
Reposted frommaive maive viamirabell mirabell
oczekiwaniom szepnij dobranoc
— Mam na imię Aleksander
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viahardbitch hardbitch
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
Reposted fromwerterowska werterowska viahardbitch hardbitch
0032 fb7e 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viahardbitch hardbitch

June 13 2015

Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamirabell mirabell

June 10 2015

Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viamirabell mirabell

June 05 2015

2941 0407 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamirabell mirabell
8141 502f 420
Reposted fromdygoty dygoty viamirabell mirabell
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viamirabell mirabell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...